Ελένη Ιωάννου

Ελένη Ιωάννου

 • Σιωπηλό δωμάτιο,
  απορροφά τα βήματα,
  απορροφά τις κραυγές,
  τις φωνές, τις ομιλίες,
  τους ψίθυρους, τις ανάσες.

  Οι ήχοι θάβονται στη σιωπή
  αντιλαλούν στους τοίχους.
  Παρελθόν που θάφτηκε